Onze LED-zonnesimulatoren en Xenon flashers worden gebruikt voor IEC-certificering van PV-modules.

IEC PV Solar Module Certificering

De vraag naar zonnepanelen is in relatief korte tijd wereldwijd tot grote hoogten gestegen. Het grote succes heeft ook bijgedragen aan de groeiende behoefte aan eenduidige kwaliteits- en betrouwbaarheidsnormen voor PV-modules. Standaarden zoals IEC 61215 en IEC 61730 beantwoorden aan deze vraag. Op deze pagina vindt u meer informatie over IEC PV zonnemodule certificering.

De state-of-the-art zonnesimulatoren van Eternal Sun worden gebruikt voor de IEC-certificering van PV-modules.

XENON enLED-based solar simulators (flashers en Steady State)

Eternal Sun produceert state of the art zonnesimulatoren (op basis van Xenon en LED) die in staat zijn om certificeringstesten voor PV-modules volgens uit te voeren. Wilt u meer weten over het aanbod zonnesimulatoren van Eternal Sun? Volg ons dan op  LinkedIn of click op de onderstaande button.

Bekijk het aanbod van Eternal Sun's solar simulators

Klik op onderstaande knop voor een overzicht van alle A+A+A+ XENON en LED zonnesimulatoren van Eternal Sun.

Eternal Sun's import testdiensten in de havens van Rotterdam en Valencia

Pre-douane PV testen in Rotterdam en Valencia en fabrieksinspecties in China en Zuidoost-Azië

Eternal Sun is niet alleen fabrikant van zonnesimulatoren, maar levert ook PV-testdiensten (volgens IEC 61215 normen) in de havens van Rotterdam en Valencia en zelfs PV-fabrieksinspecties in China en Zuidoost-Azië. Wilt u meer weten over de testdiensten van Eternal Sun? Volg ons dan op LinkedIn of click op de onderstaande button.

Bekijk de PV-testdiensten van Eternal STC

IEC PV-certificering voor zonnepanelen: de onderdelen

Design Qualification and Type Approval, Safety Qualification, Performance Testing, Environmental Testing, Electrical Safety, Mechanical Load Testing, Durability and Longevity Testing, Quality Control and Traceability,

  • Design Qualification and Type Approval (IEC 61215 and IEC 61646): Deze normen leggen de initiële vereisten vast voor het ontwerp en de typegoedkeuring van respectievelijk kristallijn silicium en dunnefilm fotovoltaïsche modules voor landgebruik. Ze behandelen aspecten zoals ontwerpcriteria, materialen, constructie en kwaliteitscontrole.
  • Safety Qualification (IEC 61730): Deze norm richt zich op de veiligheidsaspecten van PV-modules. De norm behandelt zaken als elektrische veiligheid, mechanische sterkte, brandbestendigheid en weerstand tegen omgevingsbelasting. De norm zorgt ervoor dat PV-modules veilig kunnen worden geïnstalleerd en gebruikt.
  • Performance Testing: Het testen van de prestaties is een kritisch onderdeel van de certificering van PV-modules: a. Maximum Power Output: Modules worden getest om hun maximale vermogen te bepalen onder standaard testomstandigheden (STC). Dit geeft informatie over de efficiëntie van een module.b. Temperature and Light-Induced Degradation: Modules worden blootgesteld aan verschillende temperatuur- en lichtomstandigheden om hun duurzaamheid na verloop van tijd te beoordelen.c. Energy Yield: Bij het testen van de energieopbrengst worden echte omstandigheden gesimuleerd om de prestaties van een module over een langere periode te meten, zodat de energieproductie op lange termijn kan worden voorspeld.d. Thermal Cycling: Modules worden onderworpen aan temperatuurschommelingen om te evalueren of ze bestand zijn tegen temperatuurschommelingen zonder degradatie.
  • Environmental Testing: Milieutests evalueren het vermogen van een PV-module om bestand te zijn tegen verschillende omgevingsfactoren. Dit omvat: a. Humidity Freeze Testing: Modules worden onderworpen aan cycli van extreme vochtigheid en vriescondities om hun weerstand tegen vocht en temperatuurschade te beoordelen.b. Hail Impact Testing: Modules worden gebombardeerd met gesimuleerde hagelstenen om hun weerstand tegen fysieke schade te bepalen.c. UV Exposure: Modules worden langdurig blootgesteld aan ultraviolette (UV) straling om hun weerstand tegen UV-geïnduceerde degradatie te beoordelen.d. Dust and Sand Resistance: Modules worden getest op hun vermogen om stof en zand, die zich kunnen ophopen op het oppervlak en de efficiëntie kunnen verminderen, af te stoten.
  • Electrical Safety: PV-modules worden getest om de elektrische veiligheid te garanderen, inclusief elektrische isolatie, aardlekbeveiliging en weerstand tegen elektrische schokken. Dit is cruciaal voor de veiligheid van installateurs en gebruikers.
  • Mechanical Load Testing: Modules moeten verschillende mechanische belastingen doorstaan, zoals wind-, sneeuw- en hagelbelastingen, zonder structurele schade op te lopen. Mechanische belastingstesten evalueren de weerstand van een module tegen deze krachten.
  • Durability and Longevity Testing: Deze tests zijn bedoeld om de levensduur en duurzaamheid van een PV-module te voorspellen. Versnelde verouderingstests, thermische cycli en vochtige warmtetests helpen beoordelen hoe goed modules zullen presteren na verloop van tijd en onder verschillende omstandigheden.
  • Quality Control and Traceability: Certificeringsinstanties beoordelen ook de kwaliteitscontroleprocessen van een fabrikant, waaronder documentatie, traceerbaarheid en kwaliteitsbeheersystemen. Dit zorgt ervoor dat de fabrikant consistent en verantwoordelijk blijft bij het produceren van gecertificeerde modules.
  • Specific Module Types: IEC-normen richten zich ook op specifieke typen PV-modules, zoals bifacial modules, door richtlijnen en vereisten te bieden voor hun certificering (bijv. IEC 62941).
  • Follow-up Testing: IEC-certificering kan ook vervolgtesten van willekeurig geselecteerde modules uit de productielijn van een fabrikant omvatten om te garanderen dat ze blijven voldoen aan de normen.