PV-installaties en modules inspecties China

PV-fabriek en PV-module inspecties in China door lokale teams

Ben je een eigenaar van een PV-centrale of een EPC en ben je van plan om zonnepanelen in China te kopen? Dan kan het belangrijk zijn om te beseffen dat de waarde van de PV-modules bijna de helft is van de waarde van de investeringen in de zonne-energiecentrale. De zonnepanelen krijgen het meer dan 25 jaar te verduren onder zware en voortdurend veranderende omstandigheden en slechte onderdelen zijn relatief moeilijk te vervangen. Daarom kan een PV-fabrieksinspectie van groot belang zijn voor uw toekomstige energiecentrale. De voordelen kunnen enorm zijn: hogere Pmax vanaf dag 1, lagere degradatiesnelheid, minder en latere incidentele storingen, langere effectieve levensduur.

Fabrieksinspectie van PV-modules in China

Verhoog Pmax vanaf dag 1, lagere degradatiesnelheden, minder en latere incidentele defecten, langere effectieve levensduur.

Het voorkomen of tijdig detecteren van slechte of ondermaats presterende PV-modules heeft enkele zeer belangrijke voordelen voor de PV-modules in uw toekomstige energiecentrale:

 1. Verhoging van Pmax vanaf dag 1
 2. Lagere degradatiegraad
 3. Minder en latere incidentele storingen
 4. Langere effectieve levensduur

De terugverdientijd van een fabrieksinspectie voor PV-modules uit China is meestal minder dan 1 jaar. Een complete fabrieksinspectie bestaat uit een aantal onderdelen, maar het is ook mogelijk om hieruit een selectie te maken:

 1. PV-productie-installatie controleren
 2. Inline productietoezicht
 3. EL-beoordeling
 4. Laboratoriumtests door derden
 5. Pre-shipment inspectie PV-modules
 6. Vrachtwageninspectie
 7. Mogelijkheid om een Site Acceptance Test (SAT) te doen in de havens van Rotterdam en Valencia voor de douane

Audit PV-productiefabriek in China

Bepaal de productiegereedheid en de zwakste schakels.

Tijdens een audit van de PV-fabriek wordt het volledige productieproces geanalyseerd om de productiegereedheid en de zwakste schakels te bepalen. Er wordt een QAP/QCP opgesteld met controlepunten en tests. Het QMS impliceert een daadwerkelijke ISO-implementatie. De apparatuur wordt gekalibreerd en alle belangrijke materialen worden steekproefsgewijs getest.

Inline PV-productietoezicht in China

Risico's met een rode vlag, EL-beeldbeoordeling en laboratoriumtests door derden.

Tijdens het toezicht op de inline PV-productie wordt de BOM geverifieerd. Risico’s worden geïdentificeerd aan de hand van seriefouten (rode vlaggen) en EL-beelden worden beoordeeld tijdens de productie. De PV-modules worden zowel intern als door een extern laboratorium getest.

Pre-verzending inspectie PV-modules in China

Elimineer microscheurtjes in het zonnepaneel, soldeerdefecten en andere problemen

De te verzenden PV-modules worden steekproefsgewijs getest volgens ISO 2859-1 op basis van visuele inspectie, veiligheidsinspectie (hoogspanning geen kortsluiting), EL-tests en Flash-tests. Dankzij deze tests kunnen verschillende problemen worden voorkomen, van zogenaamde microscheurtjes in het zonnepaneel tot pv-soldeerdefecten en andere problemen.

Optioneel: een Site Acceptance Test (SAT) in de havens van Rotterdam en Valencia voor de douane.

Een Site Acceptance Test in de haven voorafgaand aan het passeren van de Nederlandse douane kan veel tijd en problemen besparen, omdat er nog geen verandering van eigenaar heeft plaatsgevonden.

De Eternal Sun groep kan samen met haar bedrijven OdinSpire, Spire Ibera een Site Acceptance Test (SAT) verzorgen in de havens van Valencia en Rotterdam. Alleen al in de haven van Rotterdam passeert ongeveer 80% van alle PV modules bestemd voor de Europese markt. Een Site Acceptance Test in de haven voorafgaand aan het passeren van de Nederlandse douane kan veel tijd en problemen besparen, omdat er nog geen verandering van eigenaar heeft plaatsgevonden.

Neem contact met ons op voor meer informatie